FP BÀSICA EN MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I D'ESBARJO

FP BÀSICA - TORN MATÍ


Competència general

Realitzar operacions auxiliars de manteniment electromecànic en sistemes i equips, de reparacions en elements estructurals i aparells, de protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, adoptant les mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i si escau en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera

Perfil professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport

Durada

2000 hores

Formació en centre educatiu

CODI MÒDUL HORES anuals 1r CURS (h/s) 2n CURS (h/s)

3043 Mecanitzat i soldadura 190 5

3028 Reparació estructural bàsica d’embarcacions esportives 300 8

3040 Protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions 190 5

3009 Ciències aplicades I 160 5

3011 Comunicació i societat I 160 5

Tutoria 2

 

3048 Manteniment bàsic de la planta propulsora i equips associats 165 6

3066 Manteniment bàsic de sistemes elèctrics i informàtics 135 5

3068 Manteniment bàsic d’aparells d’embarcacions esportives 110 4

3019 Ciències aplicades II 160 6

3012 Comunicació i societat II 190 7

Tutoria 2


Formació en centres de treball

240 hores al final del segon curs

Total en el cicle formatiu: 2000h


Ocupacions més rellevants

Els cicles formatius d’FP Bàsica són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears