EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu està format per:

CARME PÉREZ CAÑAVERAS, DIRECTORA

JOSEP GALINDO TORRES, CAP D'ESTUDIS

MATEU VILA CERDÀ, SECRETARI