EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu està format per:

  • MATEU VILA CERDÀ, DIRECTOR


  • AINA MARIA REUS PAREDES, CAP D'ESTUDIS


  • SIMÓ XAVIER CASANOVA GUAL, SECRETARI