EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu està format per:

MATEU VILA CERDÀ, DIRECTOR

AINA MARIA REUS PAREDES, CAP D'ESTUDIS

SIMÓ XAVIER CASANOVA GUAL, SECRETARI