COMUNICATS FAMÍLIES

Nota llistes whatsapp.pdf
Comunicat ús chromebook.pdf

Cas de tenir problemes d'acces també es recomana aquest video: 

GESTIB - RECUPERACIÓ DE CONTRASENYA


Adjuntam el manual d'usuari que inclou les preguntes freqüents en cas de no poder accedir-hi (problemes amb les contrasenyes): 

MANUAL USUARI GESTIB FAMÍLIES


Per accedir al gestib des del mòbil o des de l'ordinador: 

https://www3.caib.es/xestib/


INFORMACIÓ COMPRA CHROMEBOOKS

PROCEDIMENT PER A LA COMPRA DE CHROMEBOOK.pdf