LLOCS DEL PROFESSORAT

FEINES PER A RECUPERACIÓ DE MATÈRIES SETEMBRE 2021.

Clicau damunt el departament corresponent i trobareu les feines de recuperació de les diferents assignatures.

INCIDÈNCIES CENTRE

Aqui teniu l'enllaç per a fer incidències del centre, mobiliari, enllumenat, desperfectes,...