COMUNICATS FAMÍLIES


Cas de tenir problemes d'acces també es recomana aquest video:

GESTIB - RECUPERACIÓ DE CONTRASENYA


Adjuntam el manual d'usuari que inclou les preguntes freqüents en cas de no poder accedir-hi (problemes amb les contrasenyes):

MANUAL USUARI GESTIB FAMÍLIES


Per accedir al gestib des del mòbil o des de l'ordinador:

https://www3.caib.es/xestib/


INFORMACIÓ COMPRA CHROMEBOOKS

PROCEDIMENT PER A LA COMPRA DE CHROMEBOOK.pdf
Presentació_CEIP's Famílies i alumnat ICH 21-22 DEF.pdf
Nota llistes difusió whatsapp.pdf